Bekaa Governorate

 • Computer Center
 • Bekaa, Zahle, Ksara main road - Lebanon
 • 03 105 977 - 08 805 355

 • Maiss Telecom
 • Bekaa, Mekse main road, Shtoura - Lebanon
 • 03 113 109 - 08 542 552

 • Excellence
 • Bekaa, El Marej main road - Lebanon
 • 70 002278

 • Mobile World
 • Bekaa, Kamid Al lawz - Lebanon
 • 70 131 550 - 76 664 496

 • Hamid Computer & Electronics Services
 • Bekaa, Taalbaya main road - Lebanon
 • 08 506 579